Elon Musk gaat los op journalistiek en wil beoordelingswebsite oprichten: ‘Ik denk aan de naam Pravda’

Elon Musk liet zich in een tirade op Twitter negatief uit over nieuwsmedia en  journalisten, die zich volgens hem schuldig maken aan onverantwoordelijke verslaggeving. De oorzaak is de berichtgeving rondom hemzelf en de financiële status van Tesla, waarvan hij CEO is. Musk kondigde aan een website te willen lanceren waar individuele journalisten en nieuwsorganisaties beoordeeld kunnen worden. Musk: ‘Ik denk aan de naam Pravda’. Met de site denkt Musk meer transparantie te creëren en media en journalisten aan te sporen eerlijker te zijn. ‘Zelfs als het grote publiek zich niet interesseert in de beoordeling van de geloofwaardigheid, nemen journalisten, hoofdredactie en de publicaties die wel degelijk serieus’, voorspelt Musk.