Een groot deel van de freelancers werkt bijna fulltime, maar krijgt maar voor 22 uur betaald

  • Freelancers (schrijvers, fotografen, illustratoren en ontwerpers) werken 37 uur per week, waarvan zij maar voor 22 uur betaald krijgen.
  • 42 procent van de respondenten zegt in (zeer) grote mate afhankelijk te zijn van het inkomen van hun partner.
  • 38 procent zegt niet of nauwelijks rond te komen. Het grootste deel (60 procent) zegt hier geen of weinig moeite mee te hebben.
  • Het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers ligt op 27.000 euro. Dat is een stijging vergeleken met 2016, toen was het 25.608 euro. De tarieven zijn wel gedaald en staan nu op gemiddeld 530 euro per project.
  • Dit alles blijkt uit de Monitor Freelancers en Media (MFM) 2017 (n = 875). De freelancers die meewerkten aan het onderzoek zijn gemiddeld vijftig jaar oud.