43 procent van de Amerikanen heeft een negatief beeld van nieuwsmedia (en meer slecht nieuws over het vertrouwen in de media)

De Knight Foundation ondervroeg 19.000 volwassen Amerikanen en concludeert: de pers heeft een serieus imagoprobleem.

  • Hoewel 84 procent van de respondenten nieuwsmedia belangrijk vindt voor de democratie, heeft maar 33 procent er een positief beeld van
  • Ruim de helft kan geen nieuwsbron noemen die volgens hem/haar objectief is
  • 45 procent vindt dat de nieuwsvoorziening wordt gekenmerkt door ‘a great deal of bias’ – in 1989 was dat nog 25 procent. Vooral Republikeinen (67 procent) vinden de media bevooroordeeld
  • 58 procent van de respondenten vindt het door de veelheid aan bronnen moeilijker om zich goed te informeren – al vindt 38 procent het daardoor juist makkelijker
  • 73 procent van alle respondenten ziet onjuiste informatie in het nieuwsecosysteem als een groot probleem
  • 54 procent zegt dat sociale media de nieuwsvoorziening negatief beïnvloeden (andere technologische ontwikkelingen, zoals burgervideo’s, worden positiever beschouwd)
  • De lokale krant wordt van alle mediadragers het meest vertrouwd

Het issue met dit soort onderzoeken blijft: waar denken mensen aan bij het woord ‘nieuwsmedia’? (Is bijvoorbeeld één Fox News genoeg voor iemand om het medialandschap als onbetrouwbaar te bestempelen?)