De Raad voor de Journalistiek stelde beklaagde media in 2017 meestal in het gelijk

  • In 20 procent van de 46 inhoudelijke uitspraken in 2017 werd geconcludeerd dat er sprake was van journalistieke onzorgvuldigheid
  • Het jaar ervoor was dat nog 37 procent
  • In 41 procent van de gevallen was er zorgvuldig gehandeld
  • De overige zaken werden afgewezen, konden niet inhoudelijk worden behandeld of bleken onmogelijk te beslechten
  • Over dagbladen werd het meest geklaagd – twee keer zo vaak als in 2016