Rotterdamse nieuwsmedia laten relevante onderwerpen vaak onderbelicht en besteden relatief weinig aandacht aan lokale politiek

Uit een analyse van het Rotterdamse nieuwslandschap blijkt dat relevante onderwerpen vaak (deels) ontbreken in de berichtgeving. Nieuwsberichten zijn daarnaast vaak kort en gaan vooral over 112-incidenten en de uitgaansagenda. Ook de lokale politiek krijgt weinig aandacht: in andere grote Nederlandse steden wordt hier twee keer zo veel aandacht aan besteed, blijkt uit eerdere analyses.