Van De Correspondent adjunct-hoofdredacteur Rosan Smits mogen journalisten activisme bedrijven

Smits vindt dat journalistiek tegenwoordig veel meer activisme mag zijn, omdat de manier waarop journalisten ‘de macht’ moeten controleren veel ingewikkelder is geworden. ‘Ik bestudeerde al dertien jaar conflicten en zag hoe media daarin een steeds grotere rol kregen, omdat ze toegankelijker zijn geworden. Het beheersen van de boodschap is makkelijker geworden en wordt vaak onderdeel van een strategie. Ik vind journalistiek een heel breed begrip. Het gaat uiteindelijk om mensen die goed onderzoek doen en met hun verhalen en inzichten vooroordelen uit de weg helpen, en de macht controleren. Macht is veel diffuser dan het was, dus traditionele media kunnen dat niet zo goed meer.’